Registrace

Online registrace:

 1. Údaje o modeláři
 2. povinné
 3. povinné (platný email)
 4. Model č.1
 5. Model č.2
 6. Model č.3
 7. Model č.4
 8. Model č.5
 

Pro přihlášení více modelů vyplňte další formulář.

Online registrace 

Registrovat modely online lze do pátku 7.6.2024 do 16:00 poté již pouze na místě.


Startovné:

 • Elektronické přihlašování žáci (kat. A,B,C): 0Kč/osoba
 • Elektronické přihlašování senioři (kat. D): 50Kč/osoba
 • Přihlašování na místě senioři (kat.D):  100 Kč/osoba

Kategorie:

A: do 12 let
B: do 16 let
C: do 19 let
D: dospělí

podrobný seznam katogorií naleznete zde.

Online registrace končí ve čtvrtek 7.6.2024 ve 16:00 poté již pouze na místě.

Potvrzení o registraci obdržíte emailem.

Průběžný seznam online zaregistrovaných modelů naleznete zde.

Podmínky:

1. Soutěže se mohou zúčastnit modeláři bez ohledu na věk nebo příslušnost.

2. Počet modelů přihlášený jedním modelářem není omezen.

3. Soutěžit v zastoupení (proxy) je povoleno.

4. Soutěžící dává model do soutěže na své vlastní riziko, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jeho poškození.

5. Dospělí členové pořádajícího klubu se soutěže nezúčastní.

6. Všechny soutěžní modely musí zůstat na stolech až do ukončení vyhlášení výsledků.

7. Soutěžící dává účastí v soutěži souhlas k publikování snímků jeho modelu v rámci propagace soutěže.

Hodnocení soutěže:        

Soutěž bude hodnocena rozhodčími, kteří budou určeni v den konání soutěže. Aby byla zajištěna objektivita rozhodování, rozhodčí budou z různých klubů. Soutěž není hodnocena podle pravidel SMČR. Hodnocení bude prováděno porovnávací metodou a rozhodčí sestaví pořadí modelů v každé kategorii s přihlédnutím k podmínce, že v jedné kategorii může jeden modelář získat pouze jednu cenu. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit podobné kategorie v případě minimálního počtu přihlášených, respektive rozdělit kategorie v případě mimořádně velkého počtu modelů v dané kategorii. Slučování se netýká kategorií žáků a kadetů.

Děkujeme